EȘTI AICI:
Programul Național „Tabere studențești” – anul universitar 2023-2024 – tabere de vară (update 20 iunie 2024)

Programul Național „Tabere studențești” – anul universitar 2023-2024 – tabere de vară (update 20 iunie 2024)

UPDATE (20 iunie): Rezultatele în urma selecției studenților care au depus cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2024 înainte de depunerea contestațiilor sunt disponibile AICI.

UPDATE (14 iunie): Lista studenților care au depus cerere pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2024 este disponibilă AICI.

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse (MFTES), prin Casele de Cultură ale Studenţilor și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, organizează în perioada vacanţelor studenţeşti, tabere cu o durată de 5 zile, care se desfăşoară la munte, la mare şi în Delta Dunării.

Studenții  care pot beneficia de locuri în aceste tabere  trebuie să fie înmatriculați la programe de studii universitare de licență, masterat sau doctorat, forma de învățământ cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, să aibă vârsta de până în 35 de ani și să se încadreze în una dintre următoarele categorii:

 1. cazurile sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, cei de etnie romă sau absolvenți ai liceelor din mediul rural și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% din locurile alocate la nivel de UVT;
 2. studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul universitar precedent sau care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat, integraliști (care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu obligatorii și opționale din anul universitar anterior, iar în cazul studenților din anul 1 al ciclului de studii universitare de licență și masterat, studenții care sunt integraliști în semestrul I al anului universitar curent).

Cererile de solicitare a unui loc în taberele studențești desfășurate pe parcursului verii anului 2024 se depun în perioada 27 mai – 12 iunie 2024, prin completarea ACESTUI FORMULAR sau prin completarea și transmiterea unei cereri-tip la adresa tabere@e-uvt.ro (conform modelului disponibil AICI), utilizând adresa de e-mail instituțională @e-uvt.ro, sau în format fizic la InfoCentrul studențesc UVT (completând același model de cerere). Vor fi luate în considerare doar cererile trimise de pe adresa de e-mail instituțională (@e-uvt.ro), iar acestea vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale. Documentele justificative pentru cazurile sociale sunt similare celor depuse pentru acordarea burselor sociale, iar în cazul în care studentul este beneficiar de bursă socială în cadrul UVT în acest an universitar, în procesul de înscriere pentru un loc de tabără nu va mai depune documente justificative ale situației sociale. 

Taberele studențești de vară se vor organiza în perioada 14.07.2024 – 02.09.2024, în serii de câte 5 zile, urmând ca seriile și locațiile exacte în care se vor desfășura să fie anunțate ulterior, după ce Casa de Cultură a Studenților din Timișoara va transmite aceste informații către UVT.

Pentru taberele studențești desfășurate în perioada de vară a anului 2024, Universității de Vest din Timișoara i-au fost alocate 133 de locuri.  Distribuția locurilor pe facultăți este următoarea:

FacultateNumăr de locuri alocate
Facultatea de Arte și Design7
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie9
Facultatea de Drept4
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor38
Facultatea de Educație Fizică și Sport3
Facultatea de Fizică3
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie12
Facultatea de Matematică și Informatică20
Facultatea de Muzică și Teatru3
Facultatea de Sociologie și Psihologie22
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării12

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă. 

Punctajul se va calcula conform articolului 2 din Metodologia de distribuire a locurilor în taberele studențești la Universitatea de Vest din Timișoara.

Calendar:

 • 27 mai – 12 iunie 2024 – depunerea cererilor (prin completarea ACESTUI FORMULAR sau prin completarea și transmiterea unei cereri-tip pe adresa tabere@e-uvt.ro sau la InfoCentrul studențesc);
 • 14 iunie 2024 – afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de solicitare a unui loc în tabără;
 • 17 – 20 iunie 2024 – procesul de selecție a beneficiarilor locurilor de tabără;
 • 20 iunie 2024 – afișarea rezultatelor selecției;
 • 21 – 25 iunie – depunerea eventualelor contestații asupra rezultatelor procesului de selecție, la adresa de e-mail tabere@e-uvt.ro;
 • 26 – 27 iunie 2024 – soluționarea eventualelor contestații;
 • 27 iunie 2024 – afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără;
 • 1 – 3 iulie – întâlniri cu studenții pentru alegerea perioadelor și locațiilor de tabără;
 • 4 iulie 2024 – afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără, repartizați pe serii și locații.

Mai multe detalii despre modul de repartizare a locurilor de tabără în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat se pot regăsi în Metodologia privind organizarea taberelor studențești, iar informații despre portofoliul pe care studenții trebuie să-l întocmească pentru a beneficia de un loc în tabără, în funcție de încadrarea într-unul dintre cele două criterii de acordare a acestora, sunt disponibile în Metodologia de distribuire a locurilor în taberele studențești la Universitatea de Vest din Timișoara. Conform Titlului I, Capitolul V, articolul 32, alineatul (4) din Metodologia privind organizarea taberelor studențești, CCS/CCS Tei au obligația să transmită către universitățile repartizate, listele cu studenții care nu s-au prezentat în tabără, fără o justificare motivată și care nu vor beneficia de locuri în tabără în anul următor. Lista cu studenții UVT care nu au dreptul de a beneficia de un loc de tabără în vara anului 2024 din acest motiv este disponibilă AICI.

Documente utile: