EȘTI AICI:
Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat – semestrul al II-lea

Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat – semestrul al II-lea

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print

În conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta Universității de Vest din Timișoara (UVT), respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, în fiecare semestru fiecare student UVT poate obține câte 2 credite transferabile pentru desfășurarea de activități de voluntariat.

Activitățile de voluntariat sunt recunoscute în vederea acordării de credite numai dacă se desfășoară în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor sau dacă se desfășoară în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT.

Activitatea de reprezentare studențească (calitatea de membru în Consiliile facultăților, Senatul UVT, Consiliul de Administrație UVT, comitetele de cămin sau în alte comisii constituite conform regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau hotărârilor UVT sau ale facultăților UVT) și activitățile neremunerate desfășurate de studenții UVT în cadrul diverselor structuri componente UVT (ex. departamente, facultăți, suport în organizarea evenimentelor din cadrul UVT, suport în procesul de admitere sau de promovare a ofertei educaționale UVT etc.) pot fi, de asemenea, recunoscute ca activități de voluntariat.

Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor pentru activitățile de voluntariat desfășurate pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022 se poate realiza, conform articolului 9 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, până la data de 19.06.2022 (pentru evaluarea acestora în sesiunea A-II), respectiv până la data de 29.06.2022, pentru studenții din anul terminal al ciclului de studii universitare de licență sau de masterat (pentru evaluarea acestora în sesiunea B-II) sau până la data de 06.07.2022, pentru studenții înmatriculați la ciclurile universitare de licență și de masterat, cu excepția anilor terminali (pentru evaluarea acestora în sesiunea B-II). Portofoliul va fi depus în format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.

Conținutul portofoliului este următorul:

  1. Raport de activitate aferent activităților de voluntariat desfășurate pe parcursul semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022, în baza cărora se solicită creditele – conform Anexei 2 a regulamentului;
  2. Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor dacă este cazul;
  3. Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea structurilor componente ale UVT care să ateste desfășurarea de către student, în cadrul acestora, de activități de voluntariat cu o durată de minimum 60 ore pe parcursul acestui semestru;
  4. Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului sau structurii componente UVT în cadrul căreia s-a desfășurat activitatea de voluntariat – conform Anexei 3 a regulamentului.

Portofoliile pentru acordarea creditelor pentru desfășurarea activităților de voluntariat vor fi evaluate la nivelul fiecărei facultăți până la finalul sesiunii de examene în care a fost depus portofoliul, iar calificativul și creditele obținute vor putea fi vizualizate de studenți în contul personal de pe platforma StudentWeb.

InfoCentru

Procesul de cazare în căminele UVT

Studenții care în anul universitar 2022-2023 vor fi înmatriculați în anul II, III sau IV al ciclului de studii universitare de licență, respectiv anul II al ciclului

Mai multe »