EȘTI AICI:
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți – semestrul I

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți – semestrul I

În perioada 11 – 17 ianuarie 2022, studenții UVT de la ciclurile de studii universitare de licență și de masterat au ocazia să evalueze toate cadrele didactice cu care au colaborat pe parcursul semestrului I din acest an universitar la activitățile didactice (cursuri, seminare sau laboratoare). Platforma de evaluare se va închide în data de 17 ianuarie 2021, ora 8:00.

Începând cu acest semestru, evaluarea cadrelor didactice de către studenți se va realiza prin intermediul unei noi platforme – evaluare.uvt.ro, autentificarea realizându-se cu ajutorului credențialelor contului de @e-uvt.ro. 

Chiar dacă autentificarea pe platformă se realizează cu ajutorul contului instituțional, evaluarea cadrelor didactice de către studenți este 100% anonimă, răspunsurile fiind criptate în așa fel încât să nu poată fi identificați autorii răspunsurilor, astfel că încurajăm studenții să răspundă  cât mai sincer tuturor întrebărilor din chestionar.

Pașii de utilizare a platformei sunt disponibili în ACEST GHID

Pentru fiecare activitate didactică, fiecare student va completa 2 chestionare: unul de autoevaluare a propriului proces de învățare (20 de întrebări închise) și unul de evaluare a cadrului didactic (10 întrebări închise și 4 deschise). Așadar,  procesul de evaluare este, începând cu această sesiune, unul mai complex, pentru a putea colecta un feedback aprofundat din partea studenților.

Scopul evaluării cadrelor didactice de către studenți este de a colecta opiniile și feedbackul studenților cu privire la procesul educațional pe care l-au parcurs în acest semestru, în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice și a serviciilor educaționale oferite de Universitatea de Vest din Timișoara.

În cazul în care studenții parcurg și Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică sau parcurg, în paralel, 2 programe de studii universitare, este important să schimbe contextul educațional, utilizând butonul din dreapta sus (conform ghidului), pentru a evalua toate activitățile didactice pe care le-au parcurs.

În cazul în care întâmpină dificultăți în procesul de evaluare sau identifică erori în formular, studenții ne pot transmite acest lucru printr-un e-mail la adresa edu@e-uvt.ro, însoțit de capturi de ecran cu eventualele erori.

Încurajăm toți studenții să efectueze evaluări complete și cât mai detaliate pentru toate activitățile didactice la care au participat în acest semestru, asigurându-i de confidențialitatea informațiilor transmise! Doar colectând opiniile studenților și colaborând vom putea îmbunătăți calitatea procesului educațional din UVT!