EȘTI AICI:
Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat – semestrul al II-lea

Depunerea portofoliilor pentru acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat – semestrul al II-lea

În conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta Universității de Vest din Timișoara (UVT), respectiv ale Regulamentului privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, în fiecare semestru, fiecare student UVT poate obține câte 2 credite transferabile pentru desfășurarea de activități de voluntariat.

Activitățile de voluntariat sunt recunoscute în vederea acordării de credite numai dacă acestea se desfășoară în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor sau dacă se desfășoară în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT.

Activitatea de reprezentare studențească (calitatea de membru în Consiliile facultăților, Senatul UVT, Consiliul de Administrație UVT, comitetele de cămin sau în alte comisii constituite conform regulamentelor, metodologiilor, procedurilor sau hotărârilor UVT sau ale facultăților UVT) și activitățile neremunerate desfășurate de studenții UVT în cadrul diverselor structuri componente UVT (ex. departamente, facultăți, suport în organizarea evenimentelor din cadrul UVT, suport în procesul de admitere sau de promovare a ofertei educaționale UVT etc.) pot fi, de asemenea, recunoscute ca activități de voluntariat.

Depunerea portofoliilor pentru acordarea creditelor pentru activitățile de voluntariat desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 se poate realiza, conform articolului 9 din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, până la data de 20.06.2021 (pentru evaluarea acestora în sesiunea A-II), respectiv până la data de 30.06.2021, pentru studenții din anul terminal al ciclului de studii universitare de licență sau de masterat (pentru evaluarea acestora în sesiunea B-II) și până la data de 07.07.2021, pentru studenții înmatriculați la ciclurile universitare de licență și de masterat, cu excepția anilor terminali (pentru evaluarea acestora în sesiunea B-II). Portofoliul va fi depus în format electronic, prin intermediul ACESTUI FORMULAR.

Conținutul portofoliului este următorul:

  1. Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele – conform Anexei 2 a regulamentului;
  2. Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor dacă este cazul;
  3. Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT sau din partea structurilor componente ale UVT care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minimum 60 ore;
  4. Evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului sau structurii componente UVT în care s-a realizat activitatea de voluntariat – conform Anexei 3 a regulamentului.

Portofoliile pentru acordarea creditelor pentru desfășurarea activităților de voluntariat vor fi evaluate la nivelul facultății până la finalul sesiunii de examene, iar calificativul și creditele obținute vor putea fi vizualizate de studenți în contul personal de pe platforma StudentWeb.