EȘTI AICI:
Reexaminarea în vederea măririi notei – sesiunea B-I

Reexaminarea în vederea măririi notei – sesiunea B-I

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Conform articolului 30 din Codul drepturilor și obligațiilor studentului și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din UVT, fiecare student are dreptul, în baza cererii individuale, de a fi reexaminat în vederea măririi notei, la maximum trei discipline pe semestru, respectiv șase pe an, indiferent dacă acesta este integralist sau nu în momentul respectiv, cu condiția să fi promovat examenele aferente disciplinelor respective. 

Examenele de mărire de notă se desfășoară în sesiunea B aferentă fiecărui semestru, respectiv în sesiunea C, în regim gratuit, pe baza cererilor depuse de studenți la InfoCentrul Studențesc, printr-un formular specific completat cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei stabilită prin structura anului universitar pentru începerea sesiunii de examene în care va participa la evaluare.

Astfel, pentru susținerea reexaminărilor în vederea măririi notei în sesiunea B-I (15-21 februarie 2021), cererile se depun prin intermediul ACESTUI FORMULAR, până la data de 10 februarie 2021. După accesarea formularului, respectiv introducerea datelor personale și a celor aferente contextului academic, studenții trebuie să aleagă opțiunea de completare a unui anumit tip de cerere, mai exact cererea pentru reexaminare în vederea măririi notei.

Dacă un student depune cerere de reexaminare în vederea măririi notei și nu se prezintă la examenul respectiv, se consideră că studentul a beneficiat de una dintre posibilitățile regulamentare de a accesa acest drept.

Reexaminările în vederea măririi notei se pot susține doar la discipline studiate în anul curent și poate fi susținut un singur examen de mărire de notă la aceeași disciplină.

În cazul în care un student obține la examenul de mărire o notă mai mică decât cea inițială, nota finală va fi reprezentată de nota mai mare, obținută la prima examinare.