EȘTI AICI:
Recontractare disciplină Educație fizică restantă – ani terminali

Recontractare disciplină Educație fizică restantă – ani terminali

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Conform Regulamentului privind elaborarea planurilor de învățământ pentru programele de studii din Universitatea de Vest din Timișoara, toate programele de studii universitare de licență cuprind în planul de învățământ disciplina Educație fizică, cu statut de disciplină complementară obligatorie, pe parcursul a 4 semestre, cu 1 oră pe săptămână. Această disciplină trebuie parcursă pentru definitivarea traseului de învățare al oricărui student din UVT, astfel că studenții UVT nu pot finaliza studiile universitare de licență dacă nu parcurg și promovează cele 4 semestre de Educație fizică.

Astfel, studenții din an terminal care nu au parcurs până în acest moment toate cele 4 semestre de Educație fizică pot recontracta această disciplină și să o parcurgă în semestrul II al acestui an universitar.

Depunerea cererii de recontractare se face prin intermediul ACESTUI FORMULAR, până în data de 16 februarie 2021.

Taxa de recontractare este de 150 de lei/semestru restant, iar aceasta poate fi achitată ulterior depunerii cererii, prin intermediul platformei StudentWeb prin plată online cu cardul, termenul limită fiind data de 18 februarie 2021.

În momentul completării formularului (depunerea cererii de recontractare), studenții trebuie să selecteze numărul de semestre pe care trebuie să-l recupereze (pentru a ajunge la un total de 4 semestre de Educație fizică parcurse și promovate). Ulterior, cel târziu în prima săptămână a semestrului II (până în data de 26 februarie 2021), aceștia trebuie să se înscrie la o disciplină sportivă, optând pentru un număr de module de Educație fizică egal cu numărul de semestre pe care trebuie să le recupereze. Înscrierea efectivă se va face după publicarea orarului pentru disciplina Educație fizică, care va fi disponibil pe site-ul UVT și va putea fi accesat AICI.

În cazul recuperării mai multor semestre de Educație fizică, modulele pentru care se optează trebuie să fie discipline sportive distincte (studenții nu pot recupera 2 semestre practicând același sport).