EȘTI AICI:
Desfășurarea procesului educațional la UVT în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

Desfășurarea procesului educațional la UVT în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print

În ședința din data 04.02.2021, Senatul UVT, în baza principiului autonomiei universitare, exercitată prin consultarea tuturor cadrelor didactice și a studenților UVT, formalizată prin propuneri ale consiliilor facultăților, ținând cont de legislația în vigoare, a decis modalitatea prin care se va desfășura procesul educațional la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) în semestrul al doilea al anului universitar 2020-2021.

Astfel, după consultarea comunității UVT, suntem în situația ca facultățile cu programe de studii universitare din domenii vocaționale (arte, muzică, teatru, educație fizică și sport), care presupun desfășurarea constantă de activități practice și care, pentru un proces educațional eficient, impun prezența fizică a studenților în spațiile de desfășurare a activităților didactice, să deruleze procesul educațional în format blended-learning (hibrid/mixt), cu activități de curs desfășurate preponderent online și activități de seminar și de laborator desfășurate preponderent în regim față în față. Facultățile cu programe de studii universitare din domeniile științelor naturii și ale pământului (biologie, chimie, geografie, fizică), științelor exacte (matematică și informatică), sociale (juridice, economice etc.) și umaniste vor desfășura activitățile didactice integral în regim online, pentru a asigura siguranța tuturor participanților la procesul educațional.

Așadar, în urma deciziilor adoptate de facultățile UVT, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 procesul educațional se va desfășura astfel:

 • Facultatea de Arte și Design – hibrid;
 • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – exclusiv online;
 • Facultatea de Drept – exclusiv online;
 • Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – exclusiv online;
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport – hibrid;
 • Facultatea de Fizică – exclusiv online;
 • Facultate de Litere, Istorie și Teologie – exclusiv online;
 • Facultatea de Matematică și Informatică – exclusiv online;
 • Facultatea de Muzică și Teatru – hibrid;
 • Facultatea de Sociologie și Psihologie – exclusiv online;
 • Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării – exclusiv online.

Reglementările interne în vigoare la acest moment care privesc organizarea procesului didactic în acest context (precum Metodologia privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al anului universitar 2020-2021) rămân valabile și în semestrul al II-lea al acestui an universitar.

Studenților care sunt în acest moment cazați în căminele UVT li se va prelungi contractul de cazare, printr-un act adițional, până la finalizarea sesiunii B-II (pentru anii neterminali)/sesiunii de examene de finalizarea a studiilor universitare din luna iulie (pentru anii terminali). Studenții de la cele trei facultăți care urmează să desfășoare activități didactice în regim hibrid în semestrul al II-lea al acestui an universitar și care au nevoie de un loc de cazare îl pot solicita printr-un e-mail la adresa valentin.schwarz@e-uvt.ro.

Garantăm că Universitatea de Vest din Timișoara depune toate eforturile pentru a asigura un proces educațional de calitate, în condiții de siguranță pentru fiecare dintre noi, și pentru a sprijini studenții în mod constant în activitatea academică.