EȘTI AICI:
Dezvoltarea de proiecte inovative de către studenți – MyUVT

Dezvoltarea de proiecte inovative de către studenți – MyUVT

„MyUVT”

Program al Universității de Vest din Timișoara pentru dezvoltarea de proiecte inovative de către studenți
Viziune

Programul „MyUVT” oferă cadrul, instrumentele și resursele necesare pentru participarea activă a comunității studenților UVT la generarea și implementarea de soluții inovative care să contribuie la realizarea misiunii universității.

Aplicanți eligibili

Echipe formate din 3-5 studenți ai Universității de Vest din Timișoara, fără restricții privind programul de studii, forma de învățământ, anul de studiu, performanță academică etc.
Recomandare: echipele să fie formate din studenți la minim 2 programe de studii diferite.

Proiecte eligibile

Propunerile de proiecte trebuie să vizeze implementarea în UVT a unor activități care să contribuie la atingerea obiectivelor specifice cel puțin unuia dintre următoarele trei domenii strategice prioritare:

–  Digital – prin soluții de digitalizare a proceselor din universitate (prioritar prin utilizarea tehnologiilor moderne precum blockchain, inteligență artificială etc);
–  Green – prin soluții orientate spre dezvoltare durabilă, biodiversitate, regenerare urbană, economie circulară, energii regenerabile;
–  Wellbeing – prin soluții orientare spre creșterea calității vieții în campusul UVT (sănătate, stare
de bine etc.).
Propunerile de proiecte trebuie realizate utilizând formatul din Anexa nr. 1. Cererea de finanțare.

Finanțare

Bugetul alocat programului din veniturile proprii ale universității este de 1.000.000 lei/an.
Valoarea maximă a finanțării aferente unui proiect este de 100.000 lei.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt următoarele:
–  Burse pentru studenții din echipa de proiect – maxim 35% din bugetul total al propunerii de proiect.;
–  Achiziții de bunuri și servicii necesare pentru implementarea activităților proiectului
–  Investiții (bunuri cu o valoare mai mare de 2.500 lei și o durată normală de utilizare mai mare de 1 an, lucrări)

Evaluare

Evaluarea și selecția în vederea finanțării a propunerilor de proiecte se va realiza de către o Comisie de evaluare, constituită prin Decizia Rectorului Universității de Vest din Timișoara.
Criteriile de evaluare sunt prezentate în Anexa nr. 2 Grila de evaluare.

Implementare

Perioada maximă de implementare a unui proiect este de 10 luni.
În vederea implementării, echipa de proiect va primi sprijin din partea departamentelor administrative ale UVT (Departamentul Economico-Financiar, Departamentul pentru Evidența Patrimoniului, Achiziții și Monitorizarea Investițiilor, Serviciul Social, Serviciul IT, Serviciul Digitalizare și Analiză Date, Biroul
Juridic etc.).
Pe parcursul perioadei de implementare, echipa de proiect va beneficia de mentorat din partea echipelor UVT Digital & Green Living Lab și SAS UVT.

Depunerea proiectelor

Depunerea proiectelor se face online, prin transmiterea Cererii de finanțare și a anexelor la aceasta sub formă de fișiere pdf la adresa de e-mail burse@e-uvt.ro.

Calendarul competiției

Depunere proiecte: 15 decembrie 2021 – 31 ianuarie 2022
Evaluare proiecte: 1 februarie 2022 – 14 februarie 2022
Implementare proiecte: 15 februarie 2022 – 14 decembrie 2022

Rezultatele evaluării proiectelor depuse în cadrul apelului MyUVT 2021/2022
ID proiectPunctaj totalDecizie selecție pentru finanțare
MyUVT_0166Respins
MyUVT_0275Respins
MyUVT_0358Respins
MyUVT_0458Respins
MyUVT_0578Respins
MyUVT_0683Admis
MyUVT_0760Respins
MyUVT_0881Admis
MyUVT_0971Respins
MyUVT_1077Respins
MyUVT_1180Admis in echipa cu MyUVT_13
MyUVT_1258Respins
MyUVT_1380Admis in echipa cu MyUVT_11
MyUVT_1477Respins
 
Echipele ale căror proiecte au fost selectate pentru finanțare vor primi la începutul lunii 03.2022 invitație pentru o întâlnire ce are ca scop rafinarea planului de proiect în raport cu feedback-ul primit în etapa de pitch și demararea implementării proiectului.
 
Echipele ale căror proiecte nu au fost selectate în cadrul MyUVT, sunt invitate să se înscrie în proiectul Innotech Student, care oferă educație antreprenorială. Condițiile de organizare a proiectului Innotech Student se găsesc accesând pagina dedicată.
 
Echipa MyUVT mulțumește tuturor echipelor pentru implicare și ideile propuse!

Q&A

R: Nu, echipa de studenți va lucra ca grup informal.

R : În vederea implementării, echipa de proiect va primi sprijin din partea departamentelor administrative ale UVT (Departamentul Economico-Financiar, Departamentul pentru Evidența Patrimoniului, Achiziții și Monitorizarea Investițiilor, Serviciul Social, Serviciul IT, Serviciul Digitalizare și Analiză Date, Biroul Juridic etc.). Achizițiile se vor realiza cu UVT ca Achizitor, fiind integrate specificațiile tehnice ale elementelor de achiziționat conform solicitărilor echipei de studenți care implementează proiectul propus.

R: Burse pentru studenții din echipa de proiect (în limita a maxim 35% din bugetul total al propunerii de proiect) se acordă la finalul perioadei de implementare/ câtă vreme membrul echipei de implementare are calitatea de student al UVT, condiționat de realizarea integrală a activităților incluse în propunerea declarată câștigătoare. 

R: Studenții care fac parte din echipa de implementare a proiectului se pot afla pe durata implementării acestuia în schimburi de experiență prin programul Erasmus+, câtă vreme se implică în mod real în implementarea proiectului propus. În această situație, ei pot beneficia inclusiv de bursa acordată studenților din echipa de proiect, conform Regulamentului.

R: Informațiile privind structura echipei de implementare a proiectului propus pot fi expuse în Anexa 1 - Cererea de finanțare, secțiunea 3 - Echipa de proiect. Bugetul va cuprinde burse, dacă este cazul, în limita a maxim 35% din bugetul total al propunerii de proiect, știind că bursele se acordă la finalul perioadei de implementare/ câtă vreme membrii echipei de implementare au calitatea de student al UVT, cu condiția realizării integrale a activităților incluse în propunerea declarată câștigătoare.

R: Anexa 2 - Grila de evaluare nu prevede explicit punctaj distinct pentru acest criteriu, însă echipele formate din studenți la minim 2 programe de studii diferite pot argumenta suplimentar contribuția lor la criteriul „Relevanță”, cu prevădere la nivelul subcriteriului „1.3 Nivelul/ gradul de aplicabilitate a acțiunilor și rezultatelor (universitate, grup de facultăți, facultate, grup de departamente/ programe, departament/ program)/ (maximum 15 puncte)”.

7.1. În ce va consta mai exact sprijinul departamentelor administrative ale UVT (Departamentul Economico-Financiar, Departamentul pentru Evidența Patrimoniului, Achiziții și Monitorizarea Investițiilor, Serviciul Social, Serviciul IT, Serviciul Digitalizare și Analiză Date, Biroul Juridic etc.)? 

  • R: Departamentele administrative ale UVT vor acorda sprijin specific activităților pe care le desfășoară în mod uzual la nivelul UVT, considerând faptul că pentru scopurile MyUVT proiectele propuse de echipele câștigătoare sunt considerate proiecte interne.

 

7.2. Vor emite recomandări și suport sau vor putea și implementa?

  • R: După caz, se vor putea implica și în unele aspecte punctuale de implementare, după cum este prezentat în răspunsul la următoarele întrebări.

 

7.3. De exemplu dacă este necesar să construim un website de prezentare o poate dezvolta Serviciul IT al UVT? 

  • R: Viziunea programului MyUVT este de a oferi cadrul, instrumentele și resursele necesare pentru participarea activă a comunității studenților UVT la generarea și implementarea de soluții inovative care să contribuie la realizarea misiunii universității. Dacă proiectul propus prevede construirea unui website al UVT, echipa de implementare se va asigura că deține competențele necesare pentru realizarea website-ului în acord cu cadrul tehnic prezentat de Serviciul IT al UVT, pentru integrarea funcționalităților și layout-ului și compatibilitate cu sistemele IT&C deja existente. În cazul în care echipa de implementare a proiectului nu deține competențe în acest sens, se va asigura că integrează în buget resurse pentru achiziția acestor servicii, dacă este cazul. Serviciul IT al UVT va pune la dispoziție infrastructura și resursele tehnice necesare pentru găzduirea website-ului creat de echipa de proiect.

 

7.3.1. Se pot externaliza serviciile de programare?

  • R: În cazul în care echipa de implementare a proiectului nu deține competențe în acest sens, se va asigura că integrează în buget resurse pentru achiziția acestor servicii, dacă este cazul. Serviciul IT al UVT va pune la dispoziție infrastructura și resursele tehnice necesare pentru găzduirea website-ului creat de echipa de proiect.

 

7.4. Un alt exemplu, trebuie să realizăm achiziții de materiale consumabile - care va putea fi rolul jucat de către Departamentul Achiziții și Monitorizare Investiții - vor face ei achiziția, ne vor îndruma către furnizori, ne vor spune ce documente trebuie să avem?

  • R: Echipa de proiect definește nevoile pentru care se realizează achiziția, precum și caracteristicile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor în cauză. Departamentul Achiziții și Monitorizare Investiții al UVT va oferi suport în întocmirea documentației și vor realiza activitățile specifice de publicare a achiziției, verificare a conformității documentelor primite, selecția ofertanților, recepția produselor/serviciilor/lucrărilor alături de echipa de proiect.

 

7.5. La concursul de achiziții pot participa și firme străine? Poate sunt produse/servicii care pot fi furnizate doar de firme din afara teritoriului României.

  • R: Procedurile de achiziții publice se desfășoară conform legislației specifice, iar în cazul achizițiilor directe procedurile se publică pe platforma https://achizitii.uvt.ro/dashboard. În cele mai multe situații, furnizorii unici din străinătate direcționează spre unici distribuitori la nivel național.

R: Propunerile de proiecte trebuie să contribuie la realizarea misiunii universității, prin urmare toate cele precizate anterior sunt exemple care se încadrează, câtă vreme sunt abordate prin cel puțin unul dintre cei trei piloni ai programului MyUVT - i.e. digital/ green/ wellbeing.

R: Puteți adăuga și alte documente, dacă le veți considera utile și relevante, fără a crește inadecvat complexitatea documentației depuse.

R: În structura bugetului, la categoria „Burse” veți include contravaloarea burselor pe care le solicitați, în limita a maxim 35% din bugetul total al propunerii de proiect, știind că bursele se acordă la finalul perioadei de implementare/ câtă vreme membrii echipei de implementare au calitatea de student al UVT, cu condiția realizării integrale a activităților incluse în propunerea declarată câștigătoare.

R: Regulamentul MyUVT precizează că aplicanții eligibili sunt echipe formate din 3-5 studenți ai Universității de Vest din Timișoara, fără restricții privind programul de studii, forma de învățământ, anul de studiu, performanță academică etc. Totodată, se recomandă ca echipele să fie formate din studenți la minim 2 programe de studii diferite. Pentru situația în care nu ați identificat încă membrii echipei dvs., puteți propune ideea dvs. studenților prezenți la această întâlnire, după finalizarea sesiunii Q&A, pentru a încerca să vă recrutați coechipieri.

R: Nu, un student al UVT care face pare dintr-o echipă de proiect MyUVT nu va putea face parte și din echipa altui proiect selectat în cadrul MyUVT.

R: Bunurile achiziționate prin proiectul propus și selectat în cadrul MyUVT se utilizează de către echipa de implementare a proiectului până la data finalizării proiectului, i.e. 31.12.2022 pentru primul batch lansat în 12.2021.