Despre – Strategia de resurse umane pentru cercetători

Despre

În anul 2022, Universitatea de Vest din Timișoara a aderat la principiile Cartei Europene a Cercetătorilor și Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.

În vederea aplicării celor 40 de principii ale Cartei, respectiv ale Codului European al Cercetătorilor, UVT a demarat procesul de implementare a „HR Strategy for Researchers – HRS4R”, bazată pe evaluarea constantă a aplicării acestor 40 de principii.

În prezent, UVT este în proces de implementare a HRS4R, vizând la finalizarea procesului obținerea certificării “HR Excellence in Research Award”, din partea Comisiei Europene. Această certificare este o recunoaștere a progresului în privința celor 40 de principii, precum și un asumarea continuării alinierii la standardele europene de bună practică.

Versiunea în limba română se găsește aici.