Programul U InnoVaTe oferă cadrul, instrumentele și resursele necesare pentru stimularea comunității UVT de a dezvolta proiecte de cercetare aplicativă și experimentală, precum și inovare relevantă mediului socio-eonomic, în acord cu misiunea universității.

Programul UIVT se subordonează Strategiei de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a Universității de Vest din Timișoara pentru perioada 2021-2027, cu impact direct asupra măsurilor prevăzute pentru Pilonul II – Domenii de dezvoltare-inovare strategice și transfer tehnologic și impact indirect asupra măsurilor prevăzute pentru Pilonul I – Cercetare competitivă la nivel internațional (fundamentală, de excelență), respectiv Pilonul III – Activități suport și de dezvoltare a capacității de cercetare.

Direcția de acțiune UIVT Mature
Barometrul calității vieții în Timișoara
World of Crayfish
Previous slide
Next slide
Direcția de acțiune UIVT Collaborative
LEMI- Lectura pentru mine
Material compozit inovativ pentru tratarea apelor uzate
Evaluarea percepției turiștilor asupra Timișoarei
Atlasul geografic general tactil al României pentru nevăzători
Previous slide
Next slide