Dezvoltare durabilă la UVT

UVT, Universitate Verde 🌱

Ca universitate verde, incluzivă și accesibilizată, UVT încurajează implementarea conceptului de sustenabilitate, adoptând valori, viziuni și proiecte noi privind dezvoltarea durabilă. UVT se remarcă prin dezvoltarea infrastructurii ecologice și se clasează onorabil în GreenMetric World University Ranking, singura clasificare din lume care măsoară angajamentul fiecărei universități participante în dezvoltarea unei infrastructuri cu o dimensiune ecologică semnificativă.

UVT beneficiază de un complex de structuri interne care conlucrează pentru a spori conștientizarea asupra importanței sustenabilității în cadrul Universității și în societate. Acest sistem facilitează procesele și programele de sustenabilizare create de Universitate, acționând atât în ceea ce privește infrastructura internă vizând realizarea de noi investiții în infrastructura educațională și de cercetare și dezvoltarea sustenabilă a UVT în ansamblul său şi a tuturor componentelor sale organizatorice. 

De asemenea, UVT contribuie în mod activ la diseminarea de informații și susținerea inițiativelor de cercetare privind sustenabilitatea precum programe intensive de inovare și antreprenoriat în acord cu principiile dezvoltării durabile, centrate pe viziunea europeană asupra economiei circulare și economiei verzi-albastre, programe de conștientizare și educație comunitară asezonate cu happenings și artă în cadrul UVT Green Month, organizat anual între 6 mai – 5 iunie, care culminează cu evenimente dedicate Zilei Internaționale a Mediului, proiecte de citizen science pentru dezvoltarea unui cadru propice prevenirii risipei alimentare și compostării deșeurilor vegetale

Sustenabilitatea în educație este parte integrată din agenda Universității, studenții și personalul didactic și administrativ fiind implicați în mod activ în valorificarea și consolidarea acțiunilor legate de dezvoltarea durabilă din UVT, în vederea angrenării instituției în mișcarea internațională legată de dezvoltarea sustenabilă și a politicilor care reduc impactul antropic asupra mediului înconjurător. Astfel că, spre exemplu, în anul 2021 UVT Green Week s-a bucurat de o susținere și recunoaștere internațională prin implicarea consorțiului de universități UNITA – Universitas Montium, alianță de Universități Europene și la care au participat peste 150 de reprezentanți ai comunității locale, regionale, naționale și europene.

Alte activități realizate în cadrul evenimentul se referă la dezvoltarea UVT Digital & Green Living Lab, ca laborator viu pentru educație și cercetare participativă cu contribuția cetățenilor la tranziția verde și digitală, ca parte din European Network of Living Labs.

Concentrându-se pe proiecte de transformare semnificative care contribuie la îmbunătățirea stării de bine în comunitate, UVT Digital & Green Living Lab utilizează instrumente digitale și ecologice pentru proiecte de transformare, beneficiind de capitalul uman și infrastructura de educație și cercetare a UVT. 

Living Lab-ul a asimilat activități precum activarea Grădinii Urbane UVT ca laborator viu pentru biodiversitate și activități cultural-artistice, cu participarea grădinarilor (studenți, profesori, personal administrativ) care au manifestat interes pentru adoptarea unor jardiniere din spațiul dedicat. Amenajările au conservat spiritul locului, care a fost desemnat între finaliștii Premiilor Noului Bauhaus European, la categoria Locuri sănătoase/ Healthy places.

UVT Digital and Green Living Lab oferă servicii de training în inovare, strategii de dezvoltare durabilă și evaluare a impactului, proiecte de transformare digitală sau verde, prototipare rapidă și lansare pe piață, demersuri susținute de Centrul de Transfer Tehnologic și Inovare din cadrul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu.

Dezvoltarea durabilă este un concept care se referă la abordarea dezvoltării sociale, economice și de mediu într-un mod echilibrat și pe termen lung, care să satisfacă nevoile actuale fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Acest concept se bazează pe ideea că resursele naturale sunt limitate, iar impactul activităților umane asupra mediului și societății trebuie gestionat în mod responsabil pentru a asigura sustenabilitatea.

Principiile dezvoltării durabile includ următoarele aspecte cheie:

  1. Dezvoltare economică: Dezvoltarea durabilă implică creșterea economică în mod responsabil, care să țină cont de echitate socială și să minimizeze impactul negativ asupra mediului. Aceasta include promovarea inovației, eficienței energetice și a utilizării resurselor.

  2. Echitate socială: Dezvoltarea durabilă se bazează pe principiul justiției sociale, asigurând accesul echitabil la resurse și beneficii pentru toate categoriile de populație, fără discriminare.

  3. Protecția mediului: Această componentă implică reducerea poluării, conservarea resurselor naturale și menținerea echilibrului ecologic. Scopul este de a proteja biodiversitatea și de a minimiza impactul negativ asupra mediului înconjurător.

  4. Participare și angajament: Dezvoltarea durabilă presupune implicarea activă a comunităților, a sectorului privat și a guvernelor în procesul de luare a deciziilor, pentru a asigura o dezvoltare responsabilă și adaptată la nevoile locale.

  5. Planificare pe termen lung: Dezvoltarea durabilă implică planificarea strategică pe termen lung, luând în considerare impactul pe termen lung al deciziilor luate în prezent asupra viitorului.

Dezvoltarea durabilă are ca obiectiv atingerea unui echilibru între dezvoltarea economică, bunăstarea socială și protecția mediului, astfel încât să se asigure o calitate a vieții durabile pentru generațiile actuale și viitoare. Acest concept este adesea asociat cu ideea celor trei piloni ai dezvoltării durabile: economic, social și ecologic, care trebuie să interacționeze în mod armonios pentru a atinge obiectivele dezvoltării durabile.

Noutăți și evenimente

Climate Change Summit

Vă aducem la cunoștință o oportunitate remarcabilă dedicată tinerilor și întreprinderilor mici și mijlocii, în contextul conferinței Climate Change Summit, ce se va desfășura în

Read More »

Acțiuni ale actorilor locali

Contact

Fă parte din comunitatea ITT și fii la curent cu noutățile din domeniu

Dorești să ne contactezi ? Scrie-ne un mesaj chiar acum !