Catalog servicii inovative

Cercetare documentară brevet național
Cercetare documentară brevet european
Întocmirea documentației pentru depunerea unei cereri de înregistrare brevet de inveție
Întocmirea documentației pentru depunerea unei cereri de înregistrare marcă
Întocmirea documentației cu privire la depunerea unei cereri de înregistrare a unei baze de date sau program de calulator
Întocmirea documentației cu privire la depunerea unei cereri de înregistrare a unei indicații geografice
Sesiuni de training și informare privind proprietatea intelectuală
Consultanță și asistență în transfer tehnologic
Consultanță și asistență în antreprenoriat inovativ
Consultanță și asistență în business models
Consultanță și asistență în incheierea acordurilor de parteneriat
Consultanță și asistență în incheierea contractelor de licențiere/cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală
Training discurs public
Training improvizație ca facilitator pentru creativitate/ideație
AI facilitated tool/app pentru detectare semnale/sunete albine
Training pentru dezvoltarea de produse educaționale pentru nevăzători
Platformă/aplicație/soluție bonitare
Dezvoltare aplicație pentru stimularea mobilității verzi
Servicii de interpretare și analiză date (statistică)
Servicii de traducere și interpretariat
Servicii de analiză de date și structuri rețele (știința rețelelor)
Servicii de detectare anomalii în fluxuri electronice de date
Barometrul calității vieții în unități administrative teritoriale
Barometrul de opinie
Servicii de analiza a speciilor de raci in diferite arii de interes pentru conservarea speciilor si habitatelor sălbatice
Schemă de analiză a discursului narativ. Analiza datelor conform unor parametri, construcția unor discursuri și narațiuni conform unor cadre formalizate, analiza discursivă, interpretarea calitativă a informațiilor.
Adaptarea unor platforme digitale pentru persoane cu diverse tipuri de dizabilități
Software-as-service in cartarea de retele sociale si profesionale in orice domeniu
Aplicatie de monitorizare a dezvoltarii copilului
Studii de impact/New venture financing/Spinoffs (in colaborare/interdisciplinar)
Visual Problem Appraisal
Aplicație sau platformă privind starea de bine a artistului
Aplicație sau platforma pentru creșterea calității vieții persoanelor supraviețuitoare cancerului
Atlas pentru nevăzători
ChatterGlove
Frigider pentru nevăzători
Dispozitiv de sortare jucării și piese Lego
Modele de regenerare a comunităților și spațiilor cu valoare patrimonială
Lucrări de artă 2D și 3D
  • Corelarea de date din baze de date de la aplicații diferite in vederea realizării unor predicții.
 

În cazul în care unul sau mai multe dintre serviciile sau produsele din catalog vă sunt de interes, nu ezitați să ne contactați la adresa inovare@e-uvt.ro. 

Pentru orice servicii de personalizare a ofertei UVT în raport cu nevoile concrete, vă invităm să completați acest formular de colectare de provocări din mediul socio-economic

Contact

Fă parte din comunitatea ITT și fii la curent cu noutățile din domeniu

Dorești să ne contactezi ? Scrie-ne un mesaj chiar acum !