Cum apelez la serviciile CITT?

Cine poate să solicite asistență din partea CITT?

Orice persoană care face parte din personalul academic sau administrativ sau este student al UVT are dreptul de a face o solicitare către CTT-UVT în vederea oferirii de asistență în ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate intelectuală de care persoana în cauză consideră că beneficiază. Solicitarea se realizează completând ACEST SCURT FORMULAR.

De asemenea, partenerii din mediul socio-economic pot apela la serviciile CTT-UVT, caz în care costul acestor servicii va fi evaluat conform beneficiilor estimate pentru UVT.

În legătură cu ce aspecte ale activității se poate solicita asistență?

Se poate solicita asistență din partea CTT-UVT cu privire la următoarele elemente de proprietate intelectuală și transfer tehnologic, dar fără ca această listă să fie exhaustivă:

  1. rezultatele unor proiecte inovative de creație;
  2. rezultatele unor procese academice de creație;
  3. rezultatele obținute în urma elaborării de lucrări științifice, de licență, disertații, teze de doctorat;
  4. proiecte colaborative care generează cunoștințe și eventual procese/ produse viabile;
  5. alte rezultate ce fac obiectul legislației naționale, europene sau internaționale de protecție a proprietății intelectuale.


De asemenea, partenerii din mediul socio-economic pot apela la serviciile CTT-UVT, caz în care costul acestor servicii va fi evaluat conform beneficiilor estimate pentru UVT.

Care este procedura prin care CITT va oferi această asistență?

CITT va realiza, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării de asistență, o evaluare a acestei solicitări. Evaluarea constă în analizarea rutelor ce pot fi luate în considerare în protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale solicitantului. Astfel că, va fi analizată existența sau inexistența drepturilor de autor și a drepturilor conexe, a brevetabilității produsului/ procedeului, posibilitatea înregistrării unui model de utilitate, a unei mărci sau a unui desen sau model, după caz. Aceste analize se vor realiza ținând cont de calitatea solicitantului, în special dacă este sau nu angajat al UVT, de natura invenției, dacă este sau nu invenție de serviciu, dacă dreptul de a solicita protecția acestor drepturi aparține sau nu exclusiv UVT. 

La finalizarea evaluării, solicitantul este informat cu privire la concluziile CITT și la metodele care pot fi abordate pentru a asigura protecția drepturilor de proprietate intelectuală, respectiv condițiile în care se poate realiza transferul economic, social sau tehnologic al rezultatelor cercetării.

Solicitantul poate cere CITT asistență în continuare în ceea ce privește realizarea formalităților și procedurilor de formă și de fond în fața autorităților naționale competente în materia proprietății intelectuale. (brevetare, înregistrare de marcă, înregistrare de model sau desen, etc.).

În cazul în care drepturile asupra creației/ invenției/ mărcii/ modelului de utilitate/ desenului/ modelului, după caz, aparține exclusiv UVT, în condițiile Legii 83/2014 privind invențiile de serviciu, CITT are competența să urmărească în mod independent protejarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate din activitatea de cercetare ce aparțin exclusiv UVT. 

Ulterior realizării demersurilor de protecție a proprietății intelectuale sau independent de acest proces, la solicitarea beneficiarilor, CITT oferă consultanță și suport în identificarea opțiunilor de valorificare a comportamentelor inovative și/sau a rezultatelor cercetării prin introducerea acestora în circuitul economic și al transferului societal.

Contact: inovare@e-uvt.ro