Departamentul de Cercetare și Creație Universitară

Departamentul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Creaţie Universitară (DCSCU) are misiunea de a oferi sprijin comunității academice în vederea creării unei mediu de cercetare competitiv pe plan național și internațional care să transforme Universitatea de Vest din Timişoara într-un pol de excelență centrat pe generarea de cunoaștere prin cercetare științifică, dezvoltare și inovare și prin creație artistică și universitară.

Principalele obiective ale DCSCU sunt următoarele:

  • sprijinirea activității de cercetare, creație artistică și performanță sportivă în concordanță cu strategia de dezvoltare a universității;
  • organizarea la nivel intern a procesului de clasificare și de ierarhizare desfășurat la nivel național și internațional;
  • oferirea de servicii de consultanță membrilor UVT în toate aspectele conexe relațiilor cu partenerii industriali.

Contactează-ne

Pentru orice întrebări legate de activitatea DCSCU vă rugăm să ne contactați folosind unul dintre canalele de comunicare de mai jos sau formularul din partea dreaptă.

Echipa noastră

Director DCSCU

Conf. univ. dr. Daniel Lucheş

Biroul pentru Cercetare Științifică și Creație Universitară (BCSCU)

Referent Rodica Țurcan

Biroul pentru Cercetare Științifică și Creație Universitară (BCSCU)

Referent Dan Ştefan Vlase

Biroul pentru Clasificări și Ierarhizări Academice (BCIA)

Referent Lucian-Mihai Micle

Această pagină este versiunea actualizată a site-ului cercetare.uvt.ro