EȘTI AICI:
Anunţ privind ocuparea a trei posturi de reprezentant parteneri sociali, studii superioare

Anunţ privind ocuparea a trei posturi de reprezentant parteneri sociali, studii superioare

Data concursului: 9 iunie, 2022
Ora concursului: 10:00
Locația concursului: Sediul central al U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 225.
 1. Comisia de concurs:
 • Theofild LAZĂR – președinte comisie;
 • Ana BOȘNEANU – membru comisie;
 • Bianca Denisa CERNUȘCĂ – membru comisie.
 • Mihaela MELIȘ, Departamentul Resurse Umane- Secretar.
 1. Comisia de contestaţie:
 • Vlad CHERECHEȘ – președinte comisie;
 • conf. univ. dr.Elena BACIU – membru comisie;
 • Anca Ciciou – membru comisie;
 • Mihaela MELIȘ, Departamentul Resurse Umane- Secretar.
 1. Membru supleant comisie concurs:
 • Alexa LUANA
 1. Membru supleant secretar comisie de concurs:
 • Dicso Vanessa, Departamentul Resurse Umane.
Detalii suplimentare

După afișarea rezultatelor finale obținute, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului final.

Comunicarea rezultatele comisiei de soluționare a contestațiilor, se afișează în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592159.

 

Departament Resurse Umane

Boldor Beatrice

Probele de concurs:

Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba practică pentru verificarea cunoștințelor în domeniul utilizării calculatorului și a experienței în domeniul postului – ora 10:00;
 3. interviu – ora 13:00.

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Bibliografia concursului:

Dosarele de concurs se vor depune până în data de 31.05.2022, ora 15:00 la Registratura UVT (cu mențiunea “În atenția Departamentului Resurse Umane, dosar candidatura post Denumirea postului”), sediul central al UVT sau la adresele de e-mail vanessa.dicso@e-uvt.ro, resurseumane@e-uvt.ro şi vor conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Anexa 1);
 2. copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului (original);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original);
 7. curriculum vitae;
 8. declarație privind autenticitatea documentelor (Anexa 2).

-    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. IV lit. 2), 3), 4), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul Departamentului Resurse Umane, anterior sau în ziua stabilită pentru concurs.

Informaţii privind postul de reprezentanț parteneri sociali, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2022-0345 / UVT – Suport pentru acces și succes în învățământul universitar.

 • Postul de reprezentanț parteneri sociali este subordonat Directorului de proiect;
 • Durata şi condiţiile muncii: postul este pe perioadă determinată, durata timpului de lucru fiind de 30ore/lună.
 • Salariul brut de încadrare a postului este de 840 lei, în funcție de vechimea în muncă și specialitate.
 • Perioada de probă este de 30 zile conform legii;

 

Condiții generale:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • Studii: studii universitare finalizate în domeniile asistență socială, psihologie sau sociologie.
 • Experiența: experiență de cel puțin 2 ani în instituții/ organizații de asistență socială sau conexe (condiție obligatorie);
 • experiență în activități cu tinerii proveniți din grupuri dezavantajate;

Competențe și abilități:

 • cunoștințe utilizare PC;
 • cunoștințe utilizare navigatoare (browsere) internet;
 • cunoștințe de utilizare GMail, Google Drive & instrumentele subsecvente;
 • cunoaștere foarte bună a gramaticii și ortografiei limbii române;
 • abilități de comunicare;
 • abilități de lucru în echipă.
 • Participă la Conferința organizată în cadrul proiectului și susține o prezentare în cadrul acesteia;
 • Organizează o Masă rotundă cu interacțiuni pe cazuistică în domeniul incluziunii sociale a tinerilor proveniți din sistemul de protecție;
 • Susține un atelier creativ cu cadre didactice și studenți.
 • Coordonează implementarea unui proiect pe tematica dezvoltată în cadrul atelierului creativ.
 • Participă la alte evenimente organizate în cadrul proiectului;
 • Participă la ședințele organizate în cadrul proiectului;
 • Asigură confidenţialitatea datelor personale pe care le prelucrează pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, a altor dispoziții de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, aplicabile.
 • Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în vigoare.

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.