UVT susține accesul în învățământul universitar al tinerilor din grupuri vulnerabile

În perioada octombrie – noiembrie 2022, Universitatea de Vest din Timișoara a organizat trei mese rotunde și trei ateliere creative pe tema accesului tinerilor proveniți din grupuri sociale vulnerabile la educație și formare. Aceste evenimente au fost organizate în cadrul proiectului „Suport pentru acces și succes în învățământul universitar” (CNFIS-FDI-2022-0345), proiect ce urmărește dezvoltarea de […]