English EN Română RO
English EN Română RO
EȘTI AICI:
„Proprietatea în Dreptul Afacerilor” – Conferință Națională de Drept Comercial

„Proprietatea în Dreptul Afacerilor” – Conferință Națională de Drept Comercial

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prin Centre for Business Law and Information Technology, organizează Conferința Națională de Drept Comercial. Aflat la a douăsprezecea ediție, evenimentul se desfășoară în zilele de 17 și 18 iunie 2022, la Timișoara.

La conferință participă profesori și cercetători de la universități de prestigiu din România, precum și alți specialiști ai dreptului afacerilor interesați de dezbaterile circumscrise temei Proprietatea în dreptul afacerilor. Conferința își propune să discute probleme complexe și actuale privind proprietatea în dreptul afacerilor, sub aspectul prerogativelor, formelor, modalităților, regimurilor și aplicațiilor sale. Dintr-o perspectivă generală, subiectele în discuție vor aborda rolul drepturilor reale în mecanismul aproprierii bunurilor, valoarea ca trăsătură a bunurilor sau a drepturilor patrimoniale, diferențele conceptuale lucru – bun – drept, respectiv (in)existența unui regim comun al bunurilor incorporale. Totodată, din perspectiva specifică dreptului afacerilor, conferința își propune să abordeze teme actuale
relevante, cum ar fi proprietatea corporativă, proprietatea asupra criptoactivelor / tokenurilor, proprietatea asupra conturilor din aplicații și a datelor personale, proprietatea în cadrul platformelor și rețelelor digitale / virtuale.

Evenimentul se adresează atât juriștilor (magistrați, avocați, consilieri juridici, notari publici, executori judecătorești etc.), cât și altor specialiști interesați de problematica abordată, fiind deschis, de asemenea, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

În acest an, conferința face parte din seria de evenimente Facultatea de Drept din Timișoara – 30 de ani, ocazionată de aniversarea a 30 de ani de existență a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Vineri, 17 iunie 2022

9:00–9:30 Deschiderea conferinței
Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara
Conf.univ.dr. Șerban Diaconescu, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Radu Bufan, Universitatea de Vest din Timișoara, directorul Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timișoara
Prof.univ.dr. Radu N. Catană, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, directorul Centre for Business Law and Information Technology

9:30–11:00 Panelul I

Speakeri:
9:30 – 9:45 Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Facultatea de Drept a Universității din București – Din nou despre distincția dintre lucruri, bunuri și drepturi patrimoniale
9:45–10:00 Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
– Bunuri intelectuale și bunuri profesionale. Posibile reverberații asupra regimului bunurilor incorporale în dreptul
afacerilor
10:00–10:15 Prof. univ. dr. Radu Rizoiu, Facultatea de Drept a Universității din București – Lucrurile (ne) corporale pot fi
și juridice?
10:15–10:30 Conf. univ. dr. Marius Harosa, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Provocări actuale ale dreptului de proprietate; ecologie, tehnologie și deliberări democratice
10:30–10:45 Prof. univ. dr. Irina Sferdian, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Este proprietatea un supra-drept?
10:45–11:00 Discuții
Moderatori:
Prof. univ. dr. Irina Sferdian, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
11:00–11:30 Pauză de cafea

11:30–13:00 Panelul II
Speakeri:
11:30–11:45 Lect. univ. dr. Adina Buciuman, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Îndatorirea uzufructuarului de conservare a substanței bunului: de la turma de oi la valorile mobiliare
11:45–12:00 Lect. univ. dr. Cristian Duțescu, Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” din București – Controlul asupra patrimoniului altuia. Desuetudinea teoriei patrimoniului ca emanație a personalității
12:00–12:15 Conf. univ. dr. Vasile Nemeș, Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” București – Proprietatea absolută, exclusivă, perpetuă, dar limitată în contractele din domeniul afacerilor
12:15–12:30 Lect. univ. dr. Cristian Paziuc, Facultatea de Drept a Universității din București – Real și personal în materia drepturilor asupra criptoactivelor. Ipoteze și consecințe
12:30–12:45 Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Valoarea criptoactivelor, între raritate și utilitate
12:45–13:00 Discuții
Moderatori:
Prof. univ. dr. Radu Rizoiu, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara

13:00–13:30 Lansare de carte
Irina Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale. Studiu aprofundat, Hamangiu, București, 2021 Prezintă: Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Facultatea de Drept a Universității din București
13:30–14:30 Prânz

14:30–16:00 Panelul III
Speakeri:
14:30–14:45 Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept a Universității din București – Uzucapiunea în spațiul anațional al Internetului
14:45–15:00 Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași – Proprietatea asupra datelor digitale: realități, neliniști și posibile soluții
15:00–15:15 Conf. univ. dr. Lavinia Tec, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Datele cu caracter
personal – obiect al aproprierii sau obiect al contractului?
15:15–15:30 Lect. univ. dr. Dan-Adrian Cărămidariu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Datele personale ca bun economic? Imperative economice și constrângeri juridice în societatea digitală
15:30–15:45 Simona Petrișor, avocat partener, Bondoc & Asociații – Anatomia unui NFT – o specie (nouă) a bunurilor
incorporale?
15:45–16:00 Discuții
Moderatori:
Prof. univ. dr. Radu N. Catană, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
16:00–16:30 Pauză de cafea

14:30–16:00 Panelul IV
Speakeri:
16:30–16:45 Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” București –
Dreptul de proprietate al societății (comerciale) asupra bunurilor aportate de asociați. Particularități
16:45–17:00 Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași – Incidente referitoare la executarea silită a patrimoniului de afectațiune profesională

17:00–17:15 Cornel Popa, avocat partener, Țuca Zbârcea & Asociații – Intervenții ale statului în economie. Mai este
proprietatea un drept absolut?
17:15–17:30 Monica Livescu, avocat coordonator, Livescu și Asociații – Exproprierea în temeiul legii 255/2010 și
afectarea dreptului de proprietate asupra afacerii
17:30–17:45 Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept a Universității
de Vest din Timișoara – Un bun incorporal bun de executat silit: marca

17:45–18:00 Discuții
Moderatori:
Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Lect. univ. dr. Dan-Adrian Cărămidariu, Universitatea de Vest din Timișoara

Sâmbătă, 18 iunie 2022

9:30–11:00 Panelul V
Speakeri:
9:30–9:45 Lect. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Proprietatea corporativă: definind indefinibila valoare a firmei
9:45–10:00 Asist. univ. dr. Răzvan Scafeș, Facultatea de Drept a Universității din Craiova – Afectarea patrimoniului
persoanei juridice în cazul conflictului de interese
10:00–10:15 Lect. univ. dr. Codruț Savu, Facultatea de Drept a Universității „Transilvania” din Brașov – Universalitatea de fapt – ficțiune și realitate a fondului de comerț
10:15–10:30 Dr. Mihaela Sărăcuț, judecător, Curtea de Apel Cluj, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Dar dacă asociatul moare?
10:30–10:45 Mircea Moraru, avocat asociat, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang – Proprietatea societară și
diferențele dintre interesul societății și cel ale acționarilor sau asociaților săi
10:45–11:00 Discuții
Moderatori:
Conf. univ. dr. Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara
Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
11:00–11:30 Pauză de cafea

11:30–11:00 Panelul VI
Speakeri:
11:30–11:45 Lect. univ. dr. Mihai David, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – Umbra dreptului de proprietate printre creanțele contractuale. Câteva ipoteze relevante (și) pentru dreptul comercial
11:45–12:00 Conf. univ. dr. Florin I. Mangu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Contractul în circuitul civil: valoare patrimonială sau personală?

12:00–12:15 Conf. univ. dr. Cristian Clipa, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Observații punctuale cu privire la regimul bunurilor afectate înființării și funcționării unei întreprinderi publice
12:15–12:30 Prof. univ. dr. Claudia Roșu, asist.cercet.dr. Cătălin Lungănașu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Competența instanței în litigiile privind contractul de asigurare de bunuri – unele particularități
12:30–12:45 Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Regimul juridic al drepturilor din materia proprietății intelectuale, piața unică digitală și noile drepturi recunoscute prin Directiva (UE) 2019/790
12:45–13:00 Discuții
Moderatori:
Conf. univ. dr. Florin I. Mangu, Universitatea de Vest din Timișoara
Lect. univ. dr. Mihai David, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
13:00–14:00 Prânz

14:00–15:30 Panelul VII
Speakeri:

14:00–14:15 Prof. univ. dr. Florin Moțiu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, conf. univ. dr. Dana Moțiu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Aspecte specifice privind dreptul de proprietate în cazul contractului de comision
14:15–14:30 Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Din nou
despre Fata Morgana – „proprietatea fiduciară” în procedurile de insolvență
14:30–14:45 Lect. univ. dr. Alina Oprea, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Garanțiile
reale în procedura transfrontalieră a insolvenței
14:45–15:00 Stan Tîrnoveanu, avocat partener, Laura Retegan, avocat asociat, Zamfirescu Racoți Vasile & Partners
(ZRVP) – Rezistența ipotecii asupra creanțelor în contextul derulării activității curente a debitorului
15:00–15:15 Conf. univ. dr. Florina Popa, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Succinte considerații asupra întinderii dreptului de regres exercitat de terțul constituitor al ipotecii imobiliare împotriva debitoarei ajunse în insolvență
15:15–15:30 Discuții
Moderatori:
Prof. univ. dr. Florin Moțiu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara
Lect. univ. dr. Alina Oprea, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
15:30–16:00 Pauză de cafea

16:00–17:30 Panelul VIII
Speakeri:

16:00–16:15 Alina Popa, avocat și practician în insolvență, CITR – Există limitări ale dreptului de proprietate în insolvență?
16:15–16:30 Dr. Irinel Andrei, judecător, Curtea de Apel Cluj – Dobândirea dreptului de proprietate de către promitentul
cumpărător în condițiile art. 131 din Legea nr. 85/2014. Aspecte particulare

16:30–16:45 Dr. Flavius Moțu, judecător, Tribunalul Specializat Cluj – Constructor vs. promitenți-cumpărători în procedura insolvenței
16:45–17:00 Dr. Ștefan Lucaciuc, judecător, Curtea de Apel Timișoara, Bunurile rămase din patrimoniul societății radiate.
Aspecte practice
17:00–17:15 Prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, dr. Andreea DeliDiaconescu, avocat partener, Deli & Asociații – Două noțiuni conflictuale: status quo și dinamica activelor în
insolvență
17:15–17:30 Discuții
Moderatori:
Prof. univ. dr. Radu N. Catană, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara

Organizatori:
Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara
Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara
Prof. univ. dr. Lucian Bercea
Prof. univ. dr. Irina Sferdian
Prof. univ. dr. Radu Bufan
Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Centre for Business Law and Information Technology

Prof. univ. dr. Radu N. Catană
Lect. univ. dr. Sergiu Golub

UVT

Fulbright Day@WUT 2023

V-ați gândit vreodată cum ar fi să studiați sau să vă desfășurați cercetarea în SUA? Acum puteți afla mai multe despre această posibilitate, prin participarea

Mai multe »

UVT utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe Website-ul nostru.

Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a UVT cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrareadatelor cu caracter personal si pentru a citi si intelee continutul Politicii Cookie.

Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie.

Nu uita totusi ca poti modifica in orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.