Un an de școală online. Premise pentru inovarea educației

Cercetători ai universităților componente ale Consorțiului Universitaria (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj- Napoca,  Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Studii Economice din București) au realizat, în perioada martie 2020 – februarie 2021, un studiu privind desfășurarea activităților cu elevii în perioada de suspendare a […]

Webinare CCOC-UVT pentru studenți: Arta învățării & Noțiuni introductive pentru utilizarea instrumentelor digitale educaționale

La început de semestru, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Universității de Vest din Timișoara (UVT) vine în sprijinul studenților UVT cu două webinare utile pentru parcurgerea celei de-a doua jumătăți a anului universitar cu încredere și ușurință. Astfel, ne propunem să abordăm următoarele teme: „Arta învățării – Fără stres, scuze și […]

Concursul de comunicări ştiinţifice studenţeşti FEAA (licență și master) online, 17-18 martie 2021

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, va organiza online în perioada 17-18 martie 2021, Concursul de comunicări ştiinţifice studenţeşti FEAA (licență și master). Competiția contribuie la aprofundarea competenţelor de cercetare ştiinţifică studenţilor/masteranzilor în domeniul științelor economice și are ca obiectiv dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi comunicare […]

,,FEAA ECONOMICA RIPENSIS” – concurs pentru elevii pasionați de economie

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul UVT va organiza, în perioada 20-22.04.2021 concursul național de cunoștințe „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”, ediția I, care se va desfășura on-line. Competiția se adresează tuturor elevilor de liceu din clasa a XI-a sau a XII-a, indiferent de profil/specializare, fiind organizat pe următoarele secțiuni: Secțiunea 1_Economie           Disciplina […]

UVT prioritizează formarea viitorilor consilieri școlari

Consilierea educațională și vocațională are un rol esențial în conturarea și planificarea parcursului profesional al persoanelor tinere, precum elevii. În momentul actual, în sistemul de învățământ preuniversitar din România, procesul de consiliere a elevilor prezintă o serie de carențe și aspecte ce ar trebui îmbunătățite semnificativ: •          numărul insuficient de consilieri raportat la numărul de […]

Semestrul al doilea începe în regim diferențiat, la UVT

Desfășurarea în condiții normale a procesului educațional este dorința unanimă în această perioadă. Astfel încât revenirea în spațiile universității să se realizeze sub semnul deplinei siguranțe pentru studenți, comunitatea academică a UVT s-a consultat pentru a dezbate și a adopta cele mai bune decizii cu privire la formatul desfășurării cursurilor în semestrul al doilea. În […]

UVT, prezentă în ediția 2021 a QS World University Rankings

Ediția 2021 a QS World University Rankings confirmă prezența UVT în rândul celor mai prestigioase universități din România și de la nivel mondial, prin ocuparea poziției 1183 în cadrul clasificării generale a universităților ierarhizate. În ediția din 2021 a QS World University Rankings se regăsesc următoarele șapte universități din România: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea […]

„Research for UNITA” – proiect câștigat de UVT ca membră a alianței universitare europene UNITA

Universitatea de Vest din Timişoara a intrat, începând cu anul 2020, într-o nouă etapă de dezvoltare instituţională şi internaţionalizare, ca parte a alianţei europene UNITA, alături de alți cinci parteneri europeni: Università degli Studi di Torino (Italia), Université de Pau et des Pays de l’Adour (Franţa), Université Savoie Mont Blanc (Franţa), Universidad de Zaragoza (Spania) […]