MASTER SCHOLARSHIP OPEN CALL: Programul de burse masterale “France Excellence Europa”

Elaborat de Ministerul Afacerilor Externe și lansat cu ocazia Președinției franceze a Uniunii Europene (1 ianuarie – 30 iunie 2022), Programul de burse „France Excellence Europa” permite studenților din 26 țări ale Uniunii Europene să obțină o bursă de studii la nivel de masterat într-o instituție de învățământ superior din Franța. În contextul apartenenței sale […]

Întâlnire EUniverCities la Parma

În perioada 1 – 3 Decembrie 2021, Universitatea de Vest din Timișoara a participat la întâlnirea ”EUniverCities – A new student generation: New challenges for City&University”, în Parma. EUniverCities este o rețea europeană, lansată oficial în 2012, în care orașele și Universitățile lor colaborează pentru a îmbunătăți cooperarea în vederea dezvoltării. Rețeaua reunește în principal orașe și universități cu un profil economic, social și tehnologic asemănător. Conceptul rețelei întruchipează, […]

Întrunire pentru dezvoltarea și sustenabilitatea Alianței UNITA

Vineri, 26 Noiembrie 2021, în Covilha (Portugalia), a avut loc cea de-a treia întâlnire a Governance Board-ului alianţei europene UNITA. Împreună, Rectorii universităţilor partenere şi echipele care contribuie la activităţile noastre comune, au abordat subiecte care ne preocupă pe toţi pe termen lung. Printre acestea se numără: programe de studiu de masterat cu diplomă comună, […]

La început de an universitar, activități de promovare a intercomprehensiunii

Crearea unei universități europene participative, deschise, incluzive și eficiente constituie misiunea fundamentală a proiectului UNITA Universitas Montium, în care Universitatea de Vest din Timișoara este membră alături de alte cinci universități europene. Astfel, una dintre liniile directoare ale proiectului este dezvoltarea multilingvismului prin practica intercomprehensiunii, ce permite facilitarea schimburilor și a comunicării între actorii rețelei […]

Atelier de intercomprehensiune destinat membrilor echipei UNITA UVT

 În perioada 22-23 iulie 2021, la Universitatea de Vest din Timișoara, cu sprijinul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, s-a desfășurat online, în premieră, un atelier de intercomprehensiune destinat membrilor echipei UNITA UVT. Atelierul de intercomprehensiune a fost susținut de conf. dr. Gabriel Bărdășan și lect. dr. Ana-Maria Radu-Pop, fiind parte integrantă din proiectul CNFIS-FDI-2021-0369, […]

Turul Mont Blanc Erasmus+: aventură interculturală, sportivă și creativă, la final

Proiectul Turul Mont Blanc Erasmus+ Student Trail, organizat de Université Savoie Mont Blanc, s-a încheiat vineri, 11 iunie, cu o ceremonie organizată în orașul Chamonix. Aproximativ 50 de studenți din nouă universități din întreaga Europă, inclusiv cinci parteneri UNITA, au început această aventură sportivă duminică, 6 iunie. Traiectoria a fost de 42.5 km lungime, cu […]

UVT participă la un nou proiect pentru stimularea inovației și antreprenoriatului

„INNOUNITA – Dezvoltarea Capacității de Inovare în UNITA”, noul proiect în care se va implica UVT este organizat cu accent pe sustenabilitatea rezultatelor prin crearea unei rețele inteligente și creative de tineri inovatori, provenind din licee sau chiar start-up-uri, continuând cu activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Totodată, proiectul va reprezenta o oportunitate de a […]

Inițiativa mobilităților rurale UNITA debutează la Universitatea de Vest din Timișoara

Alianța europeană UNITA -Universitas Montium, oferă posibilitatea de a experimenta noi forme de mobilitate, contribuind atât la obiectivele dezvoltării teritoriilor montane rurale, în special a teritoriilor montane transfrontaliere, cât și la creșterea oportunităților de dezvoltare personală și profesională a studenților. Universitățile noastre sunt situate în regiunile montane rurale și transfrontaliere din sud, Europa Centrală și […]

Prima întâlnire ştiinţifică UNITA pe tema Economiei Circulare la Timişoara

Joi, 7 iulie 2021, a avut loc la UVT întâlnirea reprezentanților comitetului științific al ariei tematice Economie Circulară din cadrul pachetului de lucru al proiectului UNITA – Universitas Montium. Acesta pachet de lucru e dedicat cercetării şi inovării în scopul reducerii inegalităților de dezvoltare dintre regiunile centrale și ariile periferice prin dezvoltarea durabilă a ariilor […]

Turul Mont Blanc Erasmus+: aventură interculturală, sportivă și creativă, la final

Proiectul Turul Mont Blanc Erasmus+ Student Trail, organizat de Université Savoie Mont Blanc, s-a încheiat vineri, 11 iunie, cu o ceremonie organizată în orașul Chamonix. Aproximativ 50 de studenți din nouă universități din întreaga Europă, inclusiv cinci parteneri UNITA, au început această aventură sportivă duminică, 6 iunie. Traiectoria a fost de 42.5 km lungime, cu […]