This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies.
 Acasa »  Organizare »  Senat UVT » 

Hotărâri ale Senatului Universității de Vest din Timișoara

  Hotararea Senatului nr. 46
  22-09-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Lista candidati castigatori concurs posturi didactice sem II 2013-2014

  •  
   Anexa 2

   Plata cu ora universitati externe 2014-2015

  •  
   Anexa 3

   Metodologie progr. postuniv. de formare continua si perfectionare

  •  
   Anexa 4

   Regulament progr. postuniv. de formare continua si perfectionare

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 45
  31-07-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Regulament state de functii si norme universitare 2014-2015

  •  
   Anexa 2a

   Regulament progr. postuniv. de formare continua si perfectionare

  •  
   Anexa 2b

   Metodologie progr. postuniv. de formare continua si perfectionare

  •  
   Anexa 3

   Regulament acordare credite activitate de voluntariat

  •  
   Anexa 4

   Program postuniversitar de conversie profesionala - Biologie

  •  
   Anexa 5

   Program postuniversitar de conversie profesionala - Chimie

  •  
   Anexa 6

   Program postuniversitar de formare continua - Evaluarea de intreprinderi

  •  
   Anexa 7

   Program postuniversitar de formare continua - Evaluare bunuri imobile

  •  
   Anexa 8

   Cooptare cadre didactice in scoli doctorale IOSUT - UVT

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 44
  18-07-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Comisiile Senatului - iulie 2014

  •  
   Anexa 2

   Actualizare taxe universitare 2014-2015

  •  
   Anexa 3

   Structura anului universitar 2014-2015

  •  
   Anexa 4

   Contracte de studii 2014-2015

  •  
   Anexa 5

   Spin-off INCUBOXX

  •  
   Anexa 6

   Regulament de organizare si functionare UVT

  •  
   Anexa 7

   Procedura de sistem elaborare proceduri operationale

  •  
   Anexa 8

   Procedura de sistem managementul riscurilor

  •  
   Anexa 9

   DHC Mihai Visinescu

  •  
   Anexa 10

   DHC Stefan Bratosin

  •  
   Anexa 11

   DHC Florin Piersic

  •  
   Anexa 12

   DHC George Maior

  •  
   Anexa 13

   Master Leadership and Human Resources

  •  
   Anexa 14

   Master Physics and Technology of Materials

  •  
   Anexa 15

   Master Guvernanta organizationala

  •  
   Anexa 16

   Program postuniversitar Management inovare si educatie sociala

  •  
   Anexa 17

   Program postuniversitar Tehnici de interventie droguri

  •  
   Anexa 18

   Program postuniversitar Elaborare propuneri finantare asistenta

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 43
  08-07-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Calendar general concursuri sem. II 2013-2014

  •  
   Anexa 2

   Componenta comisii de concurs sem. II 2013-2014

  •  
   Anexa 3

   Institut de cercetare-dezvoltare pentru biodiversitate

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 42
  04-06-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Cerere pensionare Prof. Marius Bizerea

  •  
   Anexa 2

   Program de master Management institutii de ordine

  •  
   Anexa 3

   Program de master Istoria artei, patrimoniu, curatoriat

  •  
   Anexa 4

   Repartizare cifra de scolarizare pe domenii 2014-2015

  •  
   Anexa 5

   Comisii finalizare studii si comisii admitere 2014-2015

  •  
   Anexa 6

   Regulament Centrul de conservare-restaurare de patrimoniu

  •  
   Anexa 7

   Regulament reorganizare Centrul de studii si cercetari psihologice

  •  
   Anexa 8

   Reorganizare Centrul de asistenta si integrare psihopedagogica

  •  
   Anexa 9

   Regulament cazare UVT 2014-2015

  •  
   Anexa 10

   Plata cu ora externi UVT - mai 2014

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 41
  17-04-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Organigrama Directiei pentru cercetare

  •  
   Anexa 2

   Programe de studii de licenta evaluare ARACIS

  •  
   Anexa 3

   Programe de studii de master si domenii acreditare ARACIS

  •  
   Anexa 4

   Program postuniversitar Strategii de educatie

  •  
   Anexa 5

   Program postuniversitar Principii ale redactarii

  •  
   Anexa 6

   Program postuniversitar Biblioteconomie si stiinta informarii

  •  
   Anexa 7

   Program postuniversitar Profesor documentarist

  •  
   Anexa 8

   Program postuniversitar Filosofie pentru copii

  •  
   Anexa 9

   Procedura evaluare cereri universitati externe

  •  
   Anexa 10

   Regulament Centrul de studii pentru mediere

  •  
   Anexa 11

   DHC Sanda Golopentia Eretescu

  •  
   Anexa 12

   DHC Claudio Magris

  •  
   Anexa 13

   Delegati UVT Sapientia

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 40
  28-03-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Raportului Rectorului - 2013

  •  
   Anexa 2A

   Execuția bugetară pe bază de venituri și cheltuieli 2012-2013

  •  
   Anexa 2B

   Execuția bugetară pe bază de încasări și plăți 2012-2013

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 39
  06-03-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Alegeri partiale FEAA pentru Senat

  •  
   Anexa 2

   Comisiile Senatului - martie 2014

  •  
   Anexa 3

   Regulament admitere studii de licenta 2014-2015

  •  
   Anexa 4

   Regulament admitere studii de master 2014-2015

  •  
   Anexa 5

   Regulament finalizare studii de licenta 2013-2014

  •  
   Anexa 6

   Regulament finalizare studii de master 2013-2014

  •  
   Anexa 7

   Raport de autoevaluare program postuniv. Cercetarea la clasa

  •  
   Anexa 8

   Raport de autoevaluare program postuniv. Business Controlling Process

  •  
   Anexa 9

   Raport de autoevaluare program postuniv. Inspector resurse umane

  •  
   Anexa 10

   Doctor Honoris Causa - vicepres. Banca Eur. de Investitii - dl. Mihai Tanasescu

  •  
   Anexa 11

   Doctor Honoris Causa - Prof. univ. dr. Claude Martin

  •  
   Anexa 12

   Doctor Honoris Causa - Prof. univ. dr. Jean Delisle

  •  
   Anexa 13A

   Repartizarea cifrei de scolarizare licenta si master 2014-2015

  •  
   Anexa 13B

   Repartizarea cifrei de scolarizare la doctorat 2014-2015

  •  
   Anexa 13C

   Programe de studii propuse pentru admitere 2014

  •  
   Anexa 14A

   Taxe universitare pentru anul universitar 2014-2015

  •  
   Anexa 14B

   Taxe de studiu pentru anul universitar 2014-2015

  •  
   Anexa 15

   Modificare structura an univ. 2013-2014 sem. II - FEAA

  •  
   Anexa 16

   Posturi didactice vacante propuse pentru concurs sem. II 2013-2014

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 38
  03-03-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Lista candidaţilor desemnaţi câştigători la concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din semestrul I, anul universitar 2013-2014

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 37
  30-01-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Dosar candidatura Presedinte Senat Prof. Al. Buglea

  •  
   Anexa 2a

   Program de achizitii 2014 - lucrari si servicii mentenanta

  •  
   Anexa 2b

   Program de achizitii 2014 - produse si servicii

  •  
   Anexa 3

   Regulament de functionare Centrul de Diagnoza Sociala

  •  
   Anexa 4

   Doctor Honoris Causa dl. Brian Griffiths

  •  
   Anexa 5

   Cadre didactice conducatori de doctorat IOSUD-UVT

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 36
  23-01-2014
  ( anexe )

   Anexa 1a

   Lista cadrelor didactice asociate cu grad didactic

  •  
   Anexa 1b

   Lista cadrelor didactice asociate fără grad didactic echivalat

  •  
   Anexa 2

   Raport de autoevaluare program postuniv. Psihopedagogie specială aplicata

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 35
  15-01-2014
  ( anexe )

   Anexa 1

   Comisii concurs posturi vacante

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 34
  23-12-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Calendarul general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs de Universitatea de Vest din Timişoara, semestrul I, anul universitar 2013 – 2014

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 33
  16-12-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Raport de autoevaluare în vederea evaluării perioadice a programului de studiu Licență - Asistență socială

  •  
   Anexa 2

   Aprobarea Regulamentului de funcționare pentru "Laboratorul de cercetare în Chimie-Fizică Structuraă și Computațională pentru Nanoștiințe și QSAR"

  •  
   Anexa 3

   Validarea stundeților reprezentanți în comisiile de specialitate ale Senatului UVT

  •  
   Anexa 4

  •  
   Anexa 5a

   Lista cadrelor didactice asociate, doctoranzi UVT, echivalaţi ca asistenţi, pentru anul universitar 2013/2014

  •  
   Anexa 5b

   Lista cadrelor didactice asociate, care deţin grad didactic, pentru anul universitar 2013/2014 (interni)

  •  
   Anexa 5c

   Lista cadrelor didactice asociate, care deţin grad didactic, pentru anul universitar 2013/2014 (externi)

  •  
   Anexa 5d

   Lista cadrelor didactice asociate, fără grad didactic echivalat, pentru anul universitar 2013/2014

  •  
   Anexa 5e

   Lista cadrelor didactice asociate, fără grad didactic echivalat (interni TESA), pentru anul universitar 2013/2014

  •  
   Anexa 6a

  •  
   Anexa 6b

   Propunere comisie Laudatio penru acordarea titlului Doctor Honoris Causa

  •  
   Anexa 6c

   Propunere pentru acordarea unui titlu onorific al Universității de Vest din Timișoara

  •  
   Anexa 7

   Validarea calității de invitat permanent a unui student doctorand, membru al CSUD

  •  
   Anexa 8a

  •  
   Anexa 8b

   Specificații privitoare la plata membrilor din comisii de susținere a inspecțiilor speciale pentru obținerea gradului didactic I

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 32
  26-11-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Lista cadrelor didactice asociate UVT in regim de plata cu ora - HS 32 din 26-11-2013

  •  
   Anexa 2

   Lista cadrelor didactice cu grad didactic echivalat in regim de plata cu ora - HS 32 din 26-11-2013

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 31
  30-10-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Propuneri posturi didactice scoase la concurs sem. I 2013-2014 - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 2

   Regulament burse 2013 - 2014 - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 3

   Amendamente Regulament alegere studenti reprezentanti UVT - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 4

   Continuare activitate didactica dupa pensionare conform Metodologiei de pensionare - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 5

   Acoperire activitati didactice din UVT in regim de plata cu ora - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 6

   Specificari taxa de sustinere comisie publica - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 7

   Modalitatea de plata a referentilor in comisiile de doctorat - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 8a

   Lista exmatriculari studii de doctorat - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 8b

   Lista prelungiri studii de doctorat - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 8c

   Lista intreruperi studii de doctorat - HS 31 din 30-10-2013

  •  
   Anexa 9

   Incadrare cadre didactice cu granturi de cercetare pe functie echivalenta - HS 31 din 30-10-2013

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 30
  03-10-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

  •  
   Anexa 2

   Program de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial

  •  
   Anexa 3

   Regulament de organizare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern

  •  
   Anexa 4

   Procedura taxa de studiu invatamant la distanta si frecventa redusa

  •  
   Anexa 5

   Plata cu ora universitati externe 2013-2014

  •  
   Anexa 6

   Amendamente Regulament de organizare si functionare Senat UVT

  •  
   Anexa 7

   Regulament de organizare si functionare Centrul de studii africane Ubuntu

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 29
  30-09-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Rezultate concurs ocupare posturi didactice vacante sem. II 2012-2013

  •  
   Anexa 2

   Structura anului universitar 2013-2014

  •  
   Anexa 3

   Raport de autoevaluare postuniversitara FEAA-BOSCH

  •  
   Anexa 4

   Raport de autoevaluare curs postmasteral consiliere in adoptii

  •  
   Anexa 5

   Plata cu ora universitati externe 2013-2014

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 28
  16-09-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Lista persoanelor cu atestat de abilitare și calitatea de conducător de doctorat

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 27
  25-07-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Componenta nominala comisii de concurs posturi didactice sem. II 2012-2013

  •  
   Anexa 2

   Calendar general concurs ocupare posturi vacante sem. II 2012-2013

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 26
  18-07-2013
  ( anexe )

 •  
  Hotararea Senatului nr. 25
  27-06-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Metodologie eliberare scrisori de aceptare la studii cetateni straini state terte UE

  •  
   Anexa 2a

   Repartizare cifra de școlarizare pentru studii universitare de licenta în anul universitar 2013-2014

  •  
   Anexa 2b

   Repartizare cifra de scolarizare pentru studii universitare de master în anul universitar 2013-2014

  •  
   Anexa 3

   Regulament state de functii si norme universitare 2013-2014

  •  
   Anexa 4

   Regulament de cazare în caminele UVT pe anul universitar 2013-2014

  •  
   Anexa 5

   Plata cu ora cadre didactice asociate - sem. II 2012-2013

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 24
  30-05-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Plata cu ora cadre didactice asociate - sem. II 2012-2013

  •  
   Anexa 2a

   Taxe de studiu pentru anul universitar 2013-2014

  •  
   Anexa 2b

   Taxe universitare pentru anul universitar 2013-2014

  •  
   Anexa 3

   Modificare cap. 9 din Regulamentul activitate de cercetare si creatie artistica

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 23
  09-05-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Regulament admitere studii de licenta 2013-2014

  •  
   Anexa 2

   Regulament examen de finalizare studii de licenta 2012-2013

  •  
   Anexa 3

   Regulament admitere studii de master 2013-2014

  •  
   Anexa 4

   Regulament finalizare studii de master 2012-2013

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 22
  24-04-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Regulament cadru de organizare si functionare a Consiliului Facultatii

  •  
   Anexa 2

   Regulament Institutul de Cercetari Avansate de Mediu

  •  
   Anexa 3a

   Manualul calitatii DECIDFR

  •  
   Anexa 3b

   Regulament organizare si normare activitati didactice invatamant la distanta si frecventa redusa

  •  
   Anexa 3c

   Metodologie normare activitati coordonatori invatamant la distanta

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 21
  11-04-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Lista programelor de studii de tip masteral UVT propuse spre organizare in 2013-2014

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 20
  28-03-2013
  ( anexe )

 •  
  Hotararea Senatului nr. 19
  20-03-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Lista posturi didactice vacante propuse la concurs sem. II 2012-2013

  •  
   Anexa 2

   Cod drepturi si obligatii studenti ciclul de licenta si masterat

  •  
   Anexa 3

   Regulament sistem de credite transferabile (studii de licenta si master)

  •  
   Anexa 4

   Procedura de selectare a disciplinelor complementare care produc competente transversale

  •  
   Anexa 5

   Componenta nominala a Comisiilor de specialitate ale Senatului UVT - actualizata la 20.03.2013

  •  
   Anexa 6

   Regulament Centrul Roman de Studii Penitenciare

  •  
   Anexa 7

   Consiliul Stiintific al Cercetarii si Creatiei Universitare - CSCCU

  •  
   Anexa 8

   Structura anului universitar 2012-2013 - actualizata la 20.03.2013

  •  
   Anexa 9

   Aprobare facilitati (inclusiv burse) pentru studentii UVT

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 18
  06-03-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Lista candidati castigatori concurs posturi didactice sem. I 2012-2013

  •  
   Anexa 2

   Plata cu ora specialisti fara grad didactic - pe semestrul II 2012-2013

  •  
   Anexa 3

   Mod de organizare probe admitere licenta

  •  
   Anexa 4

   Modificari la Structura anului universitar 2012-2013

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 17
  20-02-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Regulament elaborare planuri de invatamant programe de studii

  •  
   Anexa 2

   Regulament activitate de cercetare si creatie artistica

  •  
   Anexa 3

   Plata cu ora semestrul II 2012 - 2013

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 16
  24-01-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Proiect Ordine de zi Sedinte Senat ianuarie-iulie 2013

  •  
   Anexa 2a

   Regulamentul de organizare si functionare a Departamentului pentru Managementul Calitatii

  •  
   Anexa 2b

   Plan operational DMC 2012-2013

  •  
   Anexa 3a

   Statut ECREB

  •  
   Anexa 3b

   Lista membrilor ECREB

  •  
   Anexa 4a

   Lista cadre didactice plata cu ora la Facultatea de Muzica

  •  
   Anexa 4b

   Lista cadre didactice plata cu ora la Facultatea de Litere, Istorie si Teologie

  •  
   Anexa 5

   Procedura de acordare a tichetelor de masa

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 15
  17-01-2013
  ( anexe )

   Anexa 1

   Lista comisii concurs sem I 2012 - 2013

  •  
   Anexa 2

   Amendamente Regulament ocupare posturi didactice

  •  
   Anexa 3a

   Regulament Birou Programe Comunitare

  •  
   Anexa 3b

   Regulament UVT recunoastere studii si plasamente Erasmus

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 14
  12-12-2012
  ( anexe )

 •  
  Hotararea Senatului nr. 13
  12-12-2012
  ( anexe )

   Anexa 1

   State de functii 2012-2013. HS 13 din 25.10.2012

  •  
   Anexa 2

   Amendamente Regulament State de functii

  •  
   Anexa 3

   Bugetul de venituri si cheltuieli 2012 - 2013

  •  
   Anexa 4

   Regulament acordare burse 2012-2013

  •  
   Anexa 5

   Amendamente Metodologie pensionare oct 2012

  •  
   Anexa 6

   Cadre didactice asociate DPPD

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 12
  17-10-2012
  ( anexe )

   Anexa 1

   Regulament privind statele de functii si normele universitare

  •  
   Anexa 2

   Regulamentul de alegere a studentilor reprezentati din UVT

  •  
   Anexa 3

   Plata cu ora la universitati externe

  •  
   Anexa 4

   Componenta nominala a comisiilor de specialitate din cadrul Senatului UVT

  •  
   Anexa 5

   Proces verbal alegeri presedinti senat

  •  
   Anexa 6

   Plata cu ora specialisti Facultatea de Muzica

  •  
   Anexa 7

   Situatie doctoranzi octombrie 2012

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 11
  27-09-2012
  ( anexe )

   Anexa 1

   Raport privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

  •  
   Anexa 2

   Raport autoevaluare EUA

  •  
   Anexa 3

   Buget de venituri si cheltuieli 2011-2012

  •  
   Anexa 4

   Taxe de camin

  •  
   Anexa 5

   Metodologie programe de formare DPPD

  •  
   Anexa 6

   Plata cu ora la universitati externe

  •  
   Anexa 7

   Repartizare numerica comisii senat

  •  
   Anexa 8a

   Plan de invatamant Drept - Zi

  •  
   Anexa 8b

   Plan de invatamant Drept - FR

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 10
  25-07-2012
  ( anexe )

 •  
  Hotararea Senatului nr. 9
  10-07-2012
  ( anexe )

   Anexa 1

   Regulament DCIII

  •  
   Anexa 2

   Metodologie pensionare

  •  
   Anexa 3

   Organigrama UVT

  •  
   Anexa 4

   Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de master in anul 2012-2013

  •  
   Anexa 5

   Structura anului universitar 2012 / 2013

  •  
   Anexa 6

   Taxe de studiu

  •  
   Anexa 7

   Comisie calitate

  •  
   Anexa 8

   Comisie CNATDCU

  •  
   Anexa 9

   Consiliu studii doctorat

  •  
 •  
  Hotararea Senatului nr. 8
  29-06-2012

 •  
  Hotararea Senatului nr. 7
  22-06-2012

 •  
  Hotararea Senatului nr. 6
  07-06-2012

 •  
  Hotararea Senatului nr. 5
  12-04-2012

 •  
  Hotararea Senatului nr. 4
  27-03-2012

 •  
  Hotararea Senatului nr. 3
  20-03-2012

 •  
  Hotararea Senatului nr. 2
  08-03-2012

 •  
  Hotararea Senatului nr. 1
  28-02-2012

 •  
  Hotararea privind alegerea Presedintelui Senatului
  28-02-2012

 •  
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2013. Toate drepturile rezervate.
Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592111    Fax: +40-(0)256-592310
Email: secretariat@e-uvt.ro